+420 777 668 314

 Dokument bez názvu

Jsme zarmouceni, že dne 17. 11. 2018 skonal náš přítel a předseda Českého hnutí za národní jednotu, Mgr. Jan Skácel.

Vyjadřujeme hlubokou soustrast rodině.

Jan Skácel byl nezpochybnitelnou veličinou národního hnutí. Je hanebné, že byl po celou dobu od tzv. sametové „revoluce“ pravidelně uváděn ve zprávách bezpečnostních složek jako nepřítel státu. Byl ostrakizován posluhovači a lidmi, kteří mu nesahali ani vzděláním ani morálním profilem po kotníky. České hnutí za národní jednotu bude nadále hájit a prosazovat jeho základní myšlenky jako např. prosazování národního principu ve společnosti, nezpochybnitelnost Benešových dekretů a snahu o budování suverénního a sebevědomého státu.

Mgr. František Němec, místopředseda ČHNJ

Ing. Zdeněk Dýčka, tajemník ČHNJ
20.11.2018 11:58

Zpět na úvod