+420 777 668 314

 Dokument bez názvu

ČHNJ obnovuje svou politickou činnost. Cíl je jasný – suverénní Česká republika, založená na úctě k tradičním hodnotám.

České hnutí za národní jednotu bylo po nějakou dobu tzv. spící stranou (hnutím). ČHNJ věřilo, že když se na politické scéně objevila v roce 2014 nová, dravá strana, ideově vycházející z národního konzervatismu a s programem blízkým  ČHNJ, nemá smysl tříštit síly a v zájmu věci  ji podporovalo.

Dnes však už je situace jiná. Jasná politická síla, která by národně konzervativní ideu nesla hrdě na štítu, již na naší politické scéně není. A tak doba, kdy ČHNJ bylo pouhou podporovatelkou jiných politických uskupení, skončila.


Naše hnutí vstupuje aktivně do politického boje, byť i nadále nemá v úmyslu tříštit vlastenecké a euroskeptické síly. V těchto parlamentních volbách ČHNJ kandidovalo v rámci aliance Rozumných a i nadále hodlá se subjekty v tomto seskupení  zastoupenými spolupracovat. Nicméně, naše hnutí  bude v rámci aliance vystupovat sebevědomě a samostatně. ČHNJ bude i nadále prosazovat  program směřující k obnově suverénního národního státu, založeného na úctě k tradičním hodnotám. Za součást těchto hodnot považujeme i historické tradice národního obrození. Odmítáme  jakékoli formy socialismu, prosazujeme sociálně-konzervativní model, v němž stát chrání sociálně slabé a domácí trh. Vždy budeme hájit hodnoty jako je tradiční rodina, zdravé vlastenectví, svoboda projevu, a nedotknutelnost soukromého vlastnictví (stát má vlastnit pouze strategické podniky, důležité pro jeho fungování a bezpečnost).

Jasnou zárukou, že to s prosazováním našeho programu myslíme vážně a bez postranních úmyslů, je předseda hnutí, Mgr. Jan Skácel. Vzor názorové pevnosti a odhodlanosti. Bývalý politický vězeň,  kterého nezlomil komunistický kriminál a po listopadu 1989 ani liberální „demokratůra“.

Jsme a budeme stranou pro každého českého občana, který není spokojen se současnou politickou situací - klientelismem, potlačováním svobody slova, sociálním inženýrstvím a s útoky na tradiční hodnoty a morální standardy, které se do dnešní doby utvářely po tisíciletí.

 

Mgr. František Němec, pověřený místopředseda ČHNJ


Frantisek_Nemec

15.11.2017 15:42

Zpět na úvod