+420 777 668 314

Strana

Hlásíme se k základním hodnotám evropské civilizace postavené filosoficky na křesťanském učení a antické filosofii. Součástí těchto hodnot jsou i historické tradice národního obrození na kterém se podíleli jak známí představitelé naší inteligence, tak i miliony drobných lidí, kteří obrodili naše národní tradice a vzkřísili i náš mateřský jazyk. Jsme stranou pro každého českého občana pro kterého není pojem národ cizí.

Naše ideologické východisko je postaveno na vůdčí myšlence ochrany českých národních zájmů, které považujeme za nejvyšší etickou hodnotu, na níž je postavena naše společnost. Historie českého národa je nepřetržitým bojem za jeho přežití a to, ať již jde o doby dávno minulé, naši novodobou státní historii nebo o žhavé problémy naší současnosti. Vždy a za všech poměrů jsme byli nuceni řešit otázku zachování naší národní identity spojenou se zachováním českého jazyka, našeho způsobu života spjatého s kulturním dědictvím a uhájením našeho národního bohatství. Geografický prostor, ve kterém se nacházíme byl v mnoha ohledech určujícím faktorem střetu neustálých velmocenských zájmů. Spojenecké smlouvy s námi uzavírané se ukázaly vždy jako naprosto nicotné a byly našimi spojenci drženy víceméně pouze účelově, což mělo za následek, že v rozhodujících chvílích našich dějin jsme nakonec byli odkázání jen a jen na sebe. Bylo by hrubou chybou, kdybychom si nevzali z těchto událostí potřebná ponaučení.

Jednoznačně odmítáme současný integrační proces v rámci Evropské unie. Stojíme plně na principech zachování národních států na evropském kontinentě. Jedině „Evropa vlastí“, tak, jak ji formuloval Charles se Gaulle, tj. Evropa spolupracujících národů od Gibraltaru po Ural, zaručuje další rozvoj a vývoj Evropy a jejich civilizačních zásad jako nejvyšších hodnot, které kdy byly vytvořeny.